"Koop nu tickets voor de voorstelling MONU op 22 april in het concertgebouw Brugge via deze link."


Wat & Wie

SynART is een vzw die zich tot doel stelt hedendaagse kunstcreaties (podiumvoorstellingen en concerten) te maken door middel van een synergie tussen verscheidene kunstvormen. Het is onze overtuiging dat, na de merites van de avant-garde in de klassieke muziek, er terug artistiek hoogstaande voorstellingen kunnen gemaakt worden, die het publiek kan lezen, kan begrijpen en kan appreciëren. Kruisbestuivingen tussen de professionele en semi-professionele sector en tussen de verschillende kunstdisciplines zijn daarbij van wezenlijk belang.

Benjamien Lycke (°1989), de voorzitter van synART, studeerde in 2013 af als componist aan het Conservatorium te Gent met de opera ACUBENS en volgt momenteel een extra master compositie in het Royal College of Music te Londen. Mien Bogaert (°1992) studeerde muziek- en theaterwetenschappen aan de universiteit van Gent en volgt momenteel een opleiding tot operaregisseur aan de Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Jason Slabbynck (°1989) is sinds een aantal jaren werkzaam als architect bij het Rotterdamse architectenbureau MVRDV en ontwierp reeds het decor voor de opera Acubens. De organisatorische verantwoordelijkheid van synART rust op de schouders van Simon Decraene (°1989), die slagwerk studeerde aan het Conservatorium Gent. Met de organist Mithra van Eenhooge (°1983) beschikt synART ook over een raadsman die stevig verankerd zit in de hedendaagse uitvoeringspraktijk.

Volg ons ook via facebook


Projecten

MONU

In de context van de herdenkingsplechtigheden die in 2014 rond de eerste wereldoorlog zullen worden georganiseerd, creëert synART de multimediale voorstelling MONU. Dit werk herdenkt en belicht de 'Groote Oorlog' niet alleen vanuit verschillende perspectieven, maar vormt ook een meer algemene reflectie omtrent de condition humaine, omtrent nationalisme en imperialisme, en omtrent de vraag of creativiteit en vitaliteit noodzakelijkerwijze gelinkt zijn aan oorlogszuchtige gevoelens.

De vorm en structuur van MONU enten zich op een eeuwenoud genre: de dodenmis of het requiem. In het libretto worden fragmenten van de klassieke requiemtekst geconfronteerd met tekstmateriaal uit andere bronnen. Dit vormt de basis voor een oratoriumachtige compositie voor groot koor, ensemble, orgel en solisten. MONU bestaat daarnaast ook uit een regie die zowel een enscenering, enkele multimediale elementen (filmprojecties) als een choreografie omvat.

De creatie van MONU vindt op 22 april 2015 plaats in het Concertgebouw Brugge. Voor de uitvoering werkt synART samen met David Anne (dirigent), Ignace Michiels (organist), Louise Kuyvenhoven (sopraan), Denzil Delaere (tenor), The Chamber Players (ensemble), Ars Vocalis (koor), De Wijgaard (koor), Liener van Hauwaert (technische ondersteuning video) en Compagnie Dansarte (repetitieruimtes) en Talitha De Decker (choreografie).

Website


ACUBENS

ACUBENS exploreert de moeizame spanningsverhouding tussen wetenschap en religie, twee fundamenteel menselijke bezigheden die het tot op de dag van vandaag erg moeilijk hebben om met elkaar in het reine te komen. Een wetenschapper (tenor, Denzil Delaere) voedt zijn dochter (mezzo, Louise Kuyvenhoven) in isolement op omdat hij niet meer gelooft in de – volgens hem al te religieus geïnspireerde – samenleving. Hijzelf worstelt, dikwijls zonder het zelf te beseffen, nog steeds met religie en kan het niet aanvaarden dat ook zijn dochter hierover begint na te denken. Om haar ook na zijn dood te kunnen blijven beschermen, zet de wetenschapper een waanzinnig project op touw.

Enkele uiteenzettingen van Dr. Neil deGrasse Tyson vormden de inspiratie voor de opera ACUBENS. Deze Amerikaanse astrofysicus en wetenschapscommunicator haalde in een lezing de anti-rationalistische Imam Hamid Al-Ghazali aan, die elk onderzoek naar de natuur afdeed als het verkwisten van intellect en zo een einde maakte aan de onderzoekscultuur die het Midden-Oosten een millennium geleden noch kenmerkte. Tyson drukte vervolgens zijn angst uit voor het opstaan van een moderne Al-Ghazali, die wetenschappers er zou toe dwingen terug in het verborgene te werken.

ACUBENS was Benjamien Lyckes afstudeerproject van Benjamien Lycke aan het Conservatorium Gent. De creatie vond op 23 juli 2013 plaats in de Miry-zaal van het Conservatorium Gent. Een opname daarvan werd uitgezonden op OP12, tot voor kort het cultuurkanaal van de VRT. Aan de uitvoering werkten diverse leden van synART mee.

Uitgevoerd: 23 juli 2013

Website